ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Απεικονιστικό Τμήμα

ΓΕΝΙΚΟΣ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Υπέρηχοι

Μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους στη σύγχρονη Ιατρική Πράξη είναι το υπερηχογράφημα. Μερικά από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του υπερηχογραφήματος είναι ότι είναι μια μέθοδος διάγνωσης ασφαλής, ανώδυνη, γρήγορη και το βασικότερο ότι δε χρησιμοποιεί ακτινοβολία.

Τα τελευταίας γενιάς μηχανήματα παράγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας ώστε να επιταχύνεται η διάγνωση ενώ ταυτόχρονα βρίσκουν εφαρμογή στη μελέτη οργάνων και αγγείων, που παλαιότερα δεν ήταν εφικτή. Είναι μια ακίνδυνη, άκρως αποτελεσματική και χαμηλού κόστους διαγνωστική μέθοδος.
Οι εξετάσεις εκτελούνται αποκλειστικά από Ιατρούς που είναι εξειδικευμένοι στη μέθοδο των υπερήχων.

Εξοπλισμός:
Στην Κλινική λειτουργούν 2 μηχανήματα υπερήχων.
Ειδικότερα: Ακτινολογικός – Γυναικολογικός Υπέρηχος Siemens Acuson S 2000, Καρδιολογικός – Αγγειολογικός Υπέρηχος Siemens Acuson X300