ΚΛΙΝΙΚΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εξωτερικά Ιατρεία

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Οφθαλμολογικό Τμήμα

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των Οφθαλμολογικών εξετάσεων και μικρο-επεμβάσεων.