ΚΛΙΝΙΚΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εξωτερικά Ιατρεία

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Ουρολογικό Τμήμα

Το Ουρολογικό Τμήμα αντιμετωπίζει όλο το φάσμα της ουρολογικής παθολογίας μέσω ενδοσκοπικών διαγνωστικών μεθόδων που οδηγούν στην έγκαιρη και ασφαλή διάγνωση ογκολογικών παθήσεων, υπερτροφίας προστάτη, διαταραχών ούρησης και ανδρολογικών προβλημάτων.