ΚΛΙΝΙΚΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εξωτερικά Ιατρεία

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Παιδιατρικό Τμήμα

Το Παιδιατρικό Τμήμα διαθέτει καθημερινά Εξωτερικά τακτικά Ιατρεία γενικής Παιδιατρικής και τμήμα αντίστοιχων Επειγόντων περιστατικών.