ΚΛΙΝΙΚΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τακτικά Ιατρεία & Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Παθολογικό τμήμα

Το Παθολογικό τμήμα είναι ικανό να αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει μεγάλο αριθμό ασθενών Παθολογικών Νοσημάτων στο Τμήμα Επειγόντων – Τραύματος, του check up και των τακτικών ραντεβού.

Η αντιμετώπιση των παθολογικών παθήσεων, τόσο σε επίπεδο διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης ασθενών όσο και η πρόληψη μέσω της επιμόρφωσης των πληθυσμιακών ομάδων με ομιλίες και επιστημονικές παρουσιάσεις, είναι ο κύριος στόχος της Κλινικής.

Όπως επίσης και η παρακολούθηση ικανού αριθμού ασθενών εκτός Κλινικής, με τη συμβολή της υπηρεσίας “Νοσηλεία Κατ’ Οίκον”.