ΚΛΙΝΙΚΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τακτικά Ιατρεία & Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Καρδιολογικό Τμήμα

Το Καρδιολογικό Τμήμα της πολυκλινικής SEA Medical Health Clinic και το εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό της, με διακεκριμένη επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία, εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ασθενείς της.

Παρεχόμενες Ιατρικές Υπηρεσίες:

  • Έλεγχος αρτηριακής υπέρτασης.
  • Έλεγχος καρδιακών αρρυθμιών.
  • Έλεγχος δυσλιπιδαιμιών.
  • Τμήμα Καρδιολογικών Υπερήχων (όλες οι τρέχουσες τεχνικές).
  • 24-48ωρη καταγραφή αρρυθμιών (Holter ρυθμού).
  • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter A.Π.)
  • Τεστ Κοπώσεως.
  • Check-up plus – Καρδιολογικό
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex Καρδιάς