ΚΛΙΝΙΚΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τακτικά Ιατρεία & Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

ΩΡΛ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα

Το Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Τμήμα της SEA Medical Health Clinic, προσφέρει όλες τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και χειρουργικές υπηρεσίες για οποιαδήποτε περίπτωση και πάθηση στις ευαίσθητες αυτές περιοχές του σώματός μας.
Είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, ενώ ο ιατρός έχει μακρόχρονη εξειδίκευση και εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς ανήκει στην ομάδα των μόνων 22 χειρουργών ΩΡΛ στην Ευρώπη για την χειρουργική εφαρμογή του Total Middle Ear Implant – Envoy (Esteem Implant – Bionic Ear).

Στο Τμήμα γίνεται πλήρης έλεγχος:

 • Ρινολογία – Ρινοχειρουργική (FESS): Αντιμετώπιση ρινορραγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών, όπως και προεγχειρητικός έλεγχος δια την αντιμετώπιση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, των πολυπόδων των ρινικών κοιλοτήτων και των ογκολογικών παθολογιών της ρινός μέσω της ενδοσκοπικής ρινοχειρουργικής. Επίσης, γίνεται απεικονιστική/ηλεκτρονική αξιολόγηση της αισθητικής ανατομίας της ρινός και προτείνονται οι κατάλληλες χειρουργικές λύσεις (αισθητικές) μέσω της ρινοπλαστικής.
 •  Ενδοσκοπικός Έλεγχος Ανώτερου Αναπνευστικού & Λαρυγγικής Συσκευής: (επιφάρυγγας, ρινικές κοιλότητες, φάρυγγας, υποφάρυγγας, λάρυγγας). Γι’ αυτές, χρησιμοποιείται η μέθοδος της ενδοσκόπησης και της καταγραφής αυτών των περιοχών με Video-camera. Είναι μια μέθοδος ανώδυνη και ταχύτατη. Ακόμα, επιτρέπει να ελέγχονται περιοχές δύσκολες και απρόσιτες, ενώ δίνει τη δυνατότητα να καταγράφεται το παθολογικό εύρημα, να αρχειοθετείται και στη συνέχεια μετά τη θεραπεία να συγκρίνεται για να διαπιστωθεί το αποτέλεσμα.
 • Νευροωτολογία: (ακοή – οπίσθιος λαβύρινθος) με ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα ή με τον προσδιορισμό των ηχητικών αντανακλαστικών και με βίντεο-νυσταγμογράφημα. Με τον τρόπο αυτό, ελέγχεται πλήρως η ακουστική λειτουργία και ο οπίσθιος λαβύρινθος, σε περιπτώσεις ιλίγγου.
 •  Εμφυτεύματα Ακοής: Δυνατότητα προεγχειρητικής εκτίμησης και χειρουργικής εφαρμογής εμφυτευμάτων του μέσου ωτός (bypass ακουστικής αλύσου) ή κοχλιακών εμφυτευμάτων.
 •  Παιδο – Ωτορινολαρυγγολογία: Μεγάλη εξειδίκευση στην παιδο-ΩΡΛ με πλήθος κλινικών και χειρουργικών επεμβάσεων κατόπιν πολύχρονης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βασικός Εξοπλισμός:

 • Ακουστική Αντίσταση
 • Τυμπανογράφος
 • Ακοογράφος
 • Ενδοσκόπια (εύκαμπτα – άκαμπτα) ρινός, φάρυγγος, λάρυγγος

Στο ΩΡΛ Τμήμα πραγματοποιούνται μια σειρά εξετάσεων, απαραίτητες για την μελέτη των φάσεων της κατάποσης, την εκτίμηση της αναπνοής κατά τη φώνηση και την πρόληψη και αποκατάσταση των διαταραχών φώνησης.
Πλήρης κλινική ΩΡΛ εξέταση:

 • Ενδοσκόπηση ανώτερου αναπνευστικού
 • Τονικό ακοόγραμμα
 • Τυμπανομετρία – ακουστικά αντανακλαστικά
 • Βίντεο – νυσταγμογραφία
 • Ενδοτυμπανική έγχυση φαρμάκων
 • Πλήρης νευρο-ωτολογικός έλεγχος και αντιμετώπιση ιλίγγου
 • Χειρουργικές πράξεις με τοπική αναισθησία