ΚΛΙΝΙΚΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τακτικά Ιατρεία & Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ & ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

SCROLL
ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ & ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΟΜΟΡΦΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Με επίκεντρο τον ασθενή και έχοντας ως βασικό μέλημα την εξασφάλιση της υγείας του, η SEA Medical Health Clinic παρέχει την πλέον ανώδυνη και ιατρικά τεκμηριωμένη λύση στο πρόβλημα του κάθε ασθενή, διαθέτοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους παρακάτω τομείς:

  •  Αισθητική οδοντιατρική 
  • Οδοντική χειρουργική
  • Ενδοδοντία
  • Προσθετική 
  • Περιοδοντολογία
  • Χειρουργική Στόματος
  • Χρήση laser
  • ΑμεΑ και φοβικούς ασθενείς 

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Γνωρίζοντας ότι τα παιδιά αποτελούν μια πολύ ευαίσθητη κοινωνική ομάδα στόχος της ειδικής Παιδοδοντιάτρου είναι  να εισάγει το παιδί με  τον  πιο  ευχάριστο  και  ανώδυνο  τρόπο  στην  σύγχρονη  καθημερινή  οδοντιατρική  πράξη.