Νοσηλευτικός Τομέας

Νοσηλευτικός Τομέας

Σκοπός του νοσηλευτικού τομέα της Πολυκλινικής είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται:

  • Συνεχόμενη φροντίδα του ασθενή ξεκινώντας από την ανακούφιση του πόνου μέχρι την υποστήριξη της ζωής του
  • Κοινός σχεδιασμός και συμβουλευτική καθοδήγηση όλου του νοσηλευτικού προσωπικού
  • Εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών που αναβαθμίζουν την προσφερόμενη φροντίδα